Privacy beleid

Anita FLEERACKERS is een internationaal gerenommeerde hedendaagse beeldhouwer en schilder. Ze woont en werkt in Gierle, Provincie Antwerpen, België.

Het website adres is: https://anitafleerackers.be.

Privacyverklaring

Artstudio Anita Fleerackers verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Anita Fleerackers op af@anitafleerackers.be.

Verwerkingsdoeleinden

Artstudio Anita Fleerackers verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klanten-, leveranciers- en orderbeheer (o.a. klanten- en leveranciersadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van uitnodigingen). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Artstudio Anita Fleerackers heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: af@anitafleerackers.be;

Als je een account hebt op deze website, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens, die we van je hebben, verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Artstudio Anita Fleerackers om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Artstudio Anita Fleerackers. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Contactinformatie

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren: Artstudio Anita Fleerackers, Hemeldonk 9, B-2275 Lille-Gierle, België

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van ‘Cookies’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies‘ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Het Cookie Beleid kunt u raadplegen met deze link.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Standaard worden de persoonlijke gegevens gemaskeerd voordat deze naar de server wordt gestuurd. Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen. Voor meer informatie zie het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Google reCAPTCHA

Deze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA v3, een webbeveiligings-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
reCAPTCHA wordt alleen gebruikt om spam en misbruik op deze website te bestrijden en wordt voor geen enkel ander doel gebruikt. Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen. Voor meer informatie zie het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Microsoft Clarity

Deze website maakt gebruik van Clarity, een analyse-instrument voor gebruikerservaring dat ons helpt te begrijpen hoe gebruikers met onze website omgaan. Clarity gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Standaard worden deze gegevens op de pagina gemaskeerd voordat deze naar de server wordt gestuurd. Clarity is GDPR-conform als dataverantwoordelijke. Voor meer informatie, zie het Microsoft privacybeleid.