Ga naar de inhoud

Privacy beleid

Anita FLEERACKERS is een internationaal gerenommeerde hedendaagse beeldhouwer en schilder. Ze woont en werkt in Gierle, Provincie Antwerpen, België.

Het website adres is: https://anitafleerackers.be.

Privacyverklaring

Artstudio Anita Fleerackers verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Anita Fleerackers op .

Verwerkingsdoeleinden

Artstudio Anita Fleerackers verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klanten-, leveranciers- en orderbeheer (o.a. klanten- en leveranciersadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van uitnodigingen). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Artstudio Anita Fleerackers heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uwpersoonsgegevens te beperken op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen.
Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Artstudio Anita Fleerackers, Hemeldonk 9, B-2275 Gierle, België, Mob. +32 (0)485 03 03 29, E-mail:  , kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

Direct marketing

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Artstudio Anita Fleerackers, Hemeldonk 9, B-2275 Gierle, België, Mob. +32 (0)485 03 03 29, E-mail:  .

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Artstudio Anita Fleerackers om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Artstudio Anita Fleerackers. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Tenzij de Klant een consument is, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Contactinformatie

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren: Artstudio Anita Fleerackers, Hemeldonk 9, B-2275 Lille-Gierle, België

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – ).

Het gebruik van ‘Cookies’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies‘ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Het Cookie Beleid kunt u raadplegen met deze link.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Standaard worden de persoonlijke gegevens gemaskeerd voordat deze naar de server wordt gestuurd. Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen. Voor meer informatie zie het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Google reCAPTCHA

Deze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA v3, een webbeveiligings-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”).
reCAPTCHA wordt alleen gebruikt om spam en misbruik op deze website te bestrijden en wordt voor geen enkel ander doel gebruikt. Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen. Voor meer informatie zie het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.