FLANMasterborderTransp.gif
Anita Fleerackers - Privacy Policy

 

 Privacy-beleid
We hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in Artstudio Anita Fleerackers hebt. Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt conform de wettelijke voorschriften en wordt enkel gebruikt voor het voeren van gepersonaliseerde promotie. Het omvat eender welke vorm van geautomatiseerde verwerking, zoals het verzamelen, opslaan, verwijderen, raadplegen, enz…… Ter bescherming van uw privacy, wordt uw persoonlijke informatie nooit gedeeld met of doorgegeven aan derden. U hebt altijd inzage- en correctierecht.

 Respect de la vie privée
Nous accordons beaucoup de la valeur à votre confiance en nôtre Artstudio. Votre information personelle est incorporée conformément aux règles légales et utilisée seulement pour vous informer de nos projets inutile. Souhaitant préserver votre vie privée, vos informations personnelles ne sont en aucun cas partagées ou passées à des tiers. Vous disposez à chaque instant d'un droit d'accès et de rectification.

 Privacy policy
We greatly value your trust in Artstudio Anita Fleerackers. All personal information is processed in confidentiality in accordance with legal regulations and will be used only for personalised Promotion campaigns. It covers any form of computerised processing we perform such as compiling, filing, consulting, etc........ For the protection of your privacy, your personal information will never be shared or passed on to third parties. You have always the right to even demanding access or demanding to make adjustments of your personal data.

 

FLANHandtekeningTransp.gif

 

 

 

 

 

 

Top of page 

 

 

[Index] [Nederlands] [Français] [English] [Copyright] [Privacy Policy] 

 

 

Privacy policy

 Copyright © 2003 - 2017 Anita Fleerackers

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden / Tous droits réservés / All Rights Reserved

 

 

Contact

Webmaster